Als je erover nadenkt om een stichting op te richten is het handig je in te lezen over de verschillende soorten met de bijbehorende voor- en nadelen. Je kunt namelijk verschillende soorten stichtingen beginnen, maar wat is een stichting eigenlijk en welke soorten zijn er? Lees hieronder meer over stichtingen. 

Wat is een stichting?

Een stichting kun je alleen of met meerdere personen opzetten. Een stichting heeft altijd een bepaald doel. De winst die een stichting maakt moet ook worden gebruikt om het doel te bereiken. Goede doelen zijn een voorbeeld van een stichting. Je hoeft niet persé een maatschappelijk doel hebben ook met een sociaal of ideëel doel is het mogelijk een stichting op te richten. 

Stichting derdengelden

Stichting derdengelden wordt gebruikt om vermogen van derden te scheiden met het vermogen van de ondernemer. Sommige beroepsgroepen, zoals notarissen en advocaten krijgen geld op hun rekening gestort dat niet van hen is. Een advocaat krijgt bijvoorbeeld geld voor een schikkingsvoorstel. Wil je een stichting derdengelden oprichten? Bekijk stichtingoprichten.nl voor alle benodigde informatie. 

ANBI stichting

Je stichting kan een ANBI status verkrijgen als deze zich inzet voor het algemeen belang. ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Om zo een status te krijgen moet je stichting aan diverse voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden zijn vastgesteld door de Belastingdienst. Een voordeel van een ANBI stichting is dat deze geen erf- of schenkbelasting over erfenissen en schenkingen hoeft te betalen. 

SBBI stichting

Stichtingen die zich inzetten voor het sociaal belang, kan een SBBI status verkrijgen. SBBI stichtingen zijn vaak zangkoren, dansgroepen, muziekverenigingen, sportclubs en personeelsverenigingen. Ook bij een SBBI stichting moet je aan bepaalde eisen voldoen om zich een SBBI stichting te noemen. SBBI stichtingen profiteren van voordelen. Eenmalige giften dat op een SBBI rekening komt zijn aftrekbaar voor de Belastingdienst.