Bij een dreigend ontslag moet je rekening houden met een grote verandering in je leven; je kan zomaar je inkomen en dagbesteding verliezen. Wanneer een werkgever een ontslagvoorstel heeft gedaan of heeft aangegeven dat hij of zij een ontslagprocedure gaat starten, is het belangrijk om zo spoedig mogelijk juridisch advies in te winnen.

Juridische bijstand bij dreigend ontslag

Belangrijk is om te weten dat je werkgever je niet zomaar mag ontslaan. Alleen met een goede ontslagreden mag dit zonder jouw toestemming in gang gezet worden. De volgende redenen worden vaak genoemd:

 • Verwijtbaar handelen of nalaten
 • Verstoorde arbeidsrelatie
 • Dringende reden (ontslag op staande voet)
 • Bedrijfseconomische reden

Ontslag op staande voet

Ontslag op staande voet betekent in feite dat de arbeidsovereenkomst per direct wordt beëindigd door de werkgever, waarbij dus geen opzegtermijn in acht wordt genomen. Ontslag op staande voet mag zowel schriftelijk als mondeling worden aangegeven maar mag alleen gebeuren met een geldige reden, welke ook direct moet worden gecommuniceerd tijdens het ontslaan. Bij ontslag op staande voet wordt de arbeidsovereenkomst per direct beëindigd. Redenen voor ontslag op staande voet zijn:

 • Stelen
 • Frauderen
 • Verduistering
 • Mishandeling
 • Grove beledigingen
 • Werkweigering (zonder goede reden)

Per geval zal er gekeken moeten worden of er sprake is van een dringende reden.

Ontslag bij normaal functioneren

Een werkgever moet het UWV of de kantonrechter eerst om toestemming vragen bij ontslag. Zelf kun je de volgende stappen doorlopen:

 

Stap 1: Lees je arbeidscontract

Als er een einddatum in je contract staat, betekent dit dat je een tijdelijk contract hebt. Je werkgever mag het contract 1 maand voor de einddatum opzeggen. Als de werkgever het contract eerder wil opzeggen, dan moet deze mogelijkheid expliciet vermeld staan in het contract.

Stap 2: beoordeel de reden voor ontslag

Als er een proeftijd in je contract staat vermeld, dan mag je werkgever je (tijdens deze proeftijd) zonder reden ontslaan, tenzij het gaat om zwangerschap of discriminatie.

Na de proeftijd moet de werkgever een geldige reden hebben om je te ontslaan, zoals:

 • Je bent langer dan 2 jaar ziek
 • Je bent erg vaak ziek
 • Je functioneert slecht
 • Je gedrag is onbehoorlijk