Er bestaan nog steeds veel mythes over ERP-systemen. Mensen uit de praktijk, zoals consultants, bedrijven en ontwikkelaars discussiëren nog altijd over de mogelijke voor- en nadelen van ERP-software. In dit blog werpen we nog een kritische blik naar deze mythes en bekijken we of deze nog wel van toepassing zijn in deze tijd.

ERP-software is te ingewikkeld

Een reden waardoor de meeste (kleine) bedrijven liever geen ERP-systeem implementeren is dat deze te ingewikkeld zou zijn. Maar meestal wordt het systeem dan vergeleken met één software in het bedrijf waarmee ze werken. Een ERP-systeem vervangt echter in de meeste gevallen software om de boekhouding, verkoop, klanten, voorraad, projecten, medewerkers en documenten te beheren.

Het zou bijvoorbeeld onmogelijk zijn om alle medewerkers te trainen op meerdere softwareproducten tegelijk. Het is wel mogelijk om alle medewerkers tegelijk te trainen op het gebied van het ERP-systeem.  Belangrijker nog, die afzonderlijke softwareapplicaties zijn niet van nature met elkaar verbonden.

ERP-systemen zouden te veel kosten

Vroeger waren ERP-systemen ontwikkeld voor zeer grote bedrijven. De kosten waren daarom vrij hoog en gebaseerd op veel gebruikers. Veel kleien of middelkleine bedrijven zullen daarom denken dat een ERP-systeem te veel kost om de invoering ervan te rechtvaardigen. Maar ERP is niet meer alleen voor grote bedrijven! Tegenwoordig zijn ERP-systemen geoptimaliseerd voor bedrijven van alle grootte en soorten.

De groei van cloud-software heeft geresulteerd in veel ERP-softwaresystemen, allemaal met verschillende prijsmodellen. Veel van hen zijn geschikt voor kleine tot middelgrote bedrijven. En cloudoplossingen zijn nog betaalbaarder: Cloud ERP-systemen zijn gemiddeld 30% goedkoper dan klassieke ERP oplossingen. 

ERP-software kan niet worden gepersonaliseerd

Het idee dat ERP-software niet kan worden aangepast komt uit de oude gedachte dat je je bedrijf moet laten aanpassen naar het ERP-systeem. Tegenwoordig is het andersom. De huidige ERP-software is veel flexibeler en de processen kunnen worden aangepast naar ieders wens. Bovendien zijn er vandaag de dag manieren om eenvoudig een ERP-systeem te selecteren die past bij jouw bedrijf. Vergelijk ERP-systemen met handige tools en websites, zoals erpvergelijke.be. Kies je sector en specialisatie en vergelijk gemakkelijk de verschillende mogelijkheden.